Gỗ công nghiệp trong nội thất

Với tính phổ biến tự nhiên, từ lâu đời gỗ đã được dùng để làm đồ nội dùng trong nhà, phục vụ cuộc sống hằng ngày của con người. Dần dần khái niệm đồ nội thất được hình tượng hóa và được chú ý hơn. Ngày nay, nội thất đã trở thành một môn nghệ thuật. Theo đó, vật liệu nội thất được sử dụng cũng được chú trọng phát triển. Bên cạnh gỗ tự nhiên, nhiều loại gỗ mới được tạo ra để khắc phục các nhược điểm của gỗ tự nhiên. 

Xem thêm

error: Content is protected !!